E-mail:
Heslo:

Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Váš e-mail:

Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Ako postupovať pri uplatnení reklamácie:

1. Prijímač riadne odskúšať na predajni pre riadne a podrobné zistenie závady.

2. Dôkladne, pozorne a hlavne čitateľne vypísať reklamačný lístok. Najdôležitejší je popis závady a výrobné číslo.

3. Zabalený a ochránený výrobok pred mechanickým poškodením poslať na našu adresu
        System ABC, Dr. Adámiho 7, 955 01 Topoľčany. Posielajte zásielkovou službou alebo poštou.

4. Uchovať si výrobné číslo a doklad o odoslaní pre zistenie informácii o Vašej reklamácii.
Informácie o stave vybavenia Vašej reklamácie sa dozviete na dole uvedených tel. číslach (pýtajte si servisné oddelenie)
  421 38 52 276 41
  421 905 694 184

5. Prosím oboznámte sa aj s reklamačnými a servisnými podmienkami uvedenými v Obchodných podmienkach (bod 4. Reklamacia a záruka).

UPOZORNENIE:

Ak je vada na tovare v záručnej dobe spôsobená zákazníkom, nesprávnym užívaním v rozpore s návodom alebo mechanickým poškodením, prepätím, kvapalinou alebo bleskom, je zákazník povinný uhradiť všetky náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru, pri navrátení tovaru a po súhlase s opravou aj s jeho opravou. Pokiaľ je porušená plomba, záruka sa nevzťahuje. Podľa obchodných podmienok bez popisu závady nepreberáme reklamácie. Za príslušenstvo a dáta zaslané spolu s prijímačom nezodpovedáme (dekódovacie karty, moduly, USB kľúče, ...)

name RMA-formular_vzor.jpg
name RMA-formular.jpg

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@systemabc.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:
http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.